Almindelige bestemmelser for Dyrskuer Galloway


Kødkvæg Udstillingsregler

Familie- og Afkomssamlinger består af min. 3 stk. og max. 12 stk. afkom. Der kan max. tilmeldes 4 dyr ekstra til afkomssamlinger.


Dyrene bliver ikke bedømt eller op rangerede.


Udstillere af kødkvæg, som har tilmeldt 3 eller flere dyr, er automatisk forhåndstilmeldt besætningskonkurrencen for den pågældende race. Endelig tilmelding til besætningskonkurrencen sker på skuet. Køer af kødkvægsracerne kan kun møde med kalv, hvis denne på første dyrskuedag ikke er fyldt 9 mdr. Hvis kalven er fyldt 6 måneder kan den udstilles individuelt. Kvier af kødkvægsracerne kan udstilles indtil de er 36 mdr. 1. kalvs køer skal have kælvet inden de er 40 mdr.


Køer skal have kælvet inden for de sidste 13 måneder


Holdinddeling:

Kødkvæg Inddelingen gælder for såvel han- som hundyr. Den endelige holdinddeling fastsættes efter tilmelding. Endvidere kan udstilles ko familier og afkomssamlinger på mindst 3 dyr. I afkomssamling kan udstilles både han- og hundyr.
dog tages forbehold for de enkle dyrskuers særregler.


tyr 6 mdr. - 8 mdr.

tyr 9 mdr. - 12 mdr.
tyr 13 mdr. - 15 mdr.
tyr 16 mdr. - 18 mdr.
tyr 19 mdr. - 24 mdr.
tyr 2 -3 år.
tyr over 3 år.


kvier 6 mdr. - 8 mdr.
kvier 9 mdr. - 12 mdr.
kvier 13 mdr. - 15 mdr.
kvier 16 mdr. - 18 mdr.
kvier 19 mdr. - 21 mdr.
kvier 22 mdr. - 28 mdr
kvier 29 mdr. - 36 mdr

køer op til 2½ år med kalv
køer op til 2½ år uden kalv
køer 2½-3½ år med kalv
køer 2½-3½ år uden kalv
køer over 3½-5 år med kalv
køer over 3½ -5 år uden kalv
køer over 5 år med kalv
køer over 5 år uden kalv


Info om bånd og ærespræmier

Foreningen giver følgende bånd til alle skuer ved min. 10 fremmødte dyr:
Bedste handyr, hundyr, ungdyr og Galloway.

Bånd fordeles således:
Bedste Handyr over 16 måneder
Bedste Hundyr over 16 måneder

Bedste Ungdyr under 16 måneder
Bedste Galloway (Alle)


Ærespræmier er 1 ved 1-5 dyr og derefter 1 pr 5 dyr. Dog kan skuet give nogle, så giver foreningen det mindre.


På Forårsskuet, Landsskuet og Agromek skal man være medlem af foreningen for at kunne udstille.

Vi opfordrer alle til at blive medlem for at bakke op om fællesskabet.