Vil du være medlem af vores forening, så udfyld formularen og betal kontingent jf. nedenstående

Kontingentet betales årligt og er:

A-medlem, som modtager LandbrugsMediernes blad: "Kødkvæg" samt "Magasinet Dansk Kødkvæg"


kr. 800,00

(2025: kr 900,00)

A-medlem, indmeldt efter 1. april betaler "B-medlemspris" og får ikke blad i indeværende kalenderår


kr. 400,00

(2025: kr 500,00)


B-medlem - uden blad (inkl. Magasinet Dansk Kødkvæg"


kr. 400,00

(2025: kr 500,00)

Ungdomsmedlem - under 18 år - uden stemmeret, men modtager Magasinet Dansk Kødkvæg


kr. 0,00

Når dit kontingent er indbetalt på 

reg. nr. 1551 kontonr 6766064

vil du komme på medlemslisten, som forventes udsendt en gang årligt til foreningens medlemmer.

Husk at markere, så vi kan se, om dine oplysninger - udover dit navn - må figurere på medlemslisten.

Og husk at trykke på                   når du har udfyldt formularen.

Har du spørgsmål vedr. indmeldelsen, så tøv ikke med at henvende dig til:


Mirjam Bertelsen

damsgaard-galloway@outlook.dk eller på

mobil: +45 52 94 14 05

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
JA
NEJ
 
JA
NEJ