Avlsudvalget består af:


Claus Mathiassen

Sophie Van Vliet

Tessa Mikkelsen


Vi vil gerne opfordre alle til at indberette alle de oplysninger, som det er praktisk muligt lader sig gøre, da det er vigtigt, at vi får så mange informationer indberettet, så vi kan få et grundlag for at beregne gennemsnitstallene for vores race.


Vi vil især gerne vil have fødselsvægten registreret. F.eks. kan I veje kalven når I sætter øremærkerne i.


Vi vil også gerne have vægt ved ca. 200 dage, eller bare når i fravender, uanset alder. Du behøver ikke at have vægt, et målebånd kan også gøre det.

Og meget gerne ved 365 dage, det behøver ikke være lige på datoen, bare vi får registreret vægten.


Husk vi i bestyrelsen/avlsudvalget gerne står til rådighed med vejledning, oplysninger og andet i det omfang, det lader sig gøre.